Recomandări pentru reabilitarea unei case tradiționale din piatră

→ Se va construi un trotuar de gardă perimetral, cu pantă suficientă, care să îndeparteze apele pluviale de fundația construciei. Acesta va  fi realizată din materiale naturale (piatră, pietriș).

→ Zidăria portantă din piatră sau caramidă va fi tencuită cu mortar pe bază de var. 

→ Intervențiile se vor realiza cu materiale compatibile, elastice, care să favorizeze transferul vaporilor: mortare şi tencuieli var-nisip, lut.

→ Rostuirea pietrei, în cazul în care aceasta se lasă aparentă, se recomandă a se face tot cu un mortar pe bază de var stins pastă, amestecat cu praf din piatra respectivă și nisip.

→ Elementele valoroase se vor conserva şi se vor recondiţiona.

→ Pentru sporirea confortului de izolare termică, se permite, acolo unde fereastra este într-o singură foaie, să se dubleze în spatele ei cu o fereastră cu vitraj termoizolant în două sau trei foi într-un singur canat, astfel încât intervenția să nu se observe din exterior. Se va avea grijă ca fereastra tradițională să se poată deschide înspre interior.

→ Pentru acoperiș, se recomandă păstrarea elementelor constructive valoroase şi, pe cât posibil, repararea şi conservarea la nivel cât mai extins, elementele deteriorate se pot înlocui cu elemente similare din lemn de aceeaşi esenţă. Se recomandă ca intervențiile noi de la nivelul acoperișului să fie cât mai puțin vizibile dinspre stradă.

→ Se recomandă folosirea de panouri solare și amplasarea lor în mod grupat pe o suprafață mai mică de 25% din pantă. Se recomandă amplasarea de geamuri în planul acoperișului.

→ Se va realiza o zonă de pietriș (de drenaj) de minim 60 cm în jurul clădirilor, pentru a proteja pereții de umezeală. Se vor crea jgheaburi/ rigole la sol, sub streșini, pentru îndepărtarea apelor pluviale. Nu se recomandă realizarea aleilor turnate.

→ Sisteme de încălzire. Folosirea unui sistem de încalzire în pereii exteriori în planul tencuielii este o metoda deosebit de ecienta i eleganta de încalzire. Încalzind zidurile groase, cu inerie termica mare, întreaga construcie se comporta ca o teracota.